Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Betingelser » Indfødsretsprøven af 2015 (Statsborgerskabsprøven)

Indfødsretsprøven af 2015 (Statsborgerskabsprøven)

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer at have bestået Indfødsretsprøven af 2015, der dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Det forventes, at den første Indfødsretsprøve af 2015 vil blive afholdt ved prøveterminen i juni 2016. Materiale til brug for forberedelse til prøven forventes at være tilgængelig 3 måneder før prøveafholdelsen i juni 2016.

Dette betyder, at den gældende statsborgerskabsprøve afholdes som planlagt den 2. december 2015. Lærematerialet ’Folkestyre og hverdagsliv i Danmark’ kan derfor fortsat anvendes ved denne prøvetermin.

For ansøgninger og anmodninger om genoptagelse, som er indgivet før den 1. juli 2016, finder § 24, stk. 2, om bevis for en bestået statsborgerskabsprøve i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation fortsat anvendelse.

Ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen december 2013, vil blive anset for at opfylde betingelsen i § 24, stk. 2, om bevis for en bestået statsborgerskabsprøve i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013, vil blive anset for at opfylde betingelsen i § 24, stk. 3, om dokumentation for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015 i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015.

Se herom cirkulæreskrivelsens § 33, stk. 5-6.

Betingelsen om dokumentation for en bestået indfødsretsprøve af 2015 gælder ikke for:

• ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland,

• svensk- eller norsktalende ansøgere,

• personer født i Sydslesvig, som helt eller delvist har gået i dansk skole, og som under ophold i Sydslesvig har vist tilknytning til danske forhold,

• ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som har bopæl i udlandet.

Der gælder endvidere særlige regler for børn. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Reglerne om Indfødsretsprøven af 2015 fremgår af cirkulæreskrivelsens § 24, stk. 3, samt bilag 4.

Nærmere oplysninger om aflæggelse af Indfødsretsprøven af 2015, herunder oplysninger om tilmeldingsfrister, gebyrbetaling og læremateriale, kan findes her.

Sidst opdateret 18/04 2016